Przestępczość kobiet

Przestępczość kobiet

Podejrzani o zabójstwo
  PODEJRZANI OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI
2012 588 83 505
2011 652 81 571
2010 660 92 568
2009 755 104 651
2008 742 88 654
2007 845 118 727
2006 794 116 678
2005 861 112 749
2004 970 133 837
2003 1.015 121 894
2002 1.206 161 1.045
2001 1.274 149 1.125
2000 1.186 136 1.050
1999 957 124 833
1998 997 150 847
1997 1.009 134 875
1996 1.085 143 942
1995 1.054 138 916
1994 1.091 167 924
1993 955 127 828
1992 889 151 738

 

Podejrzani o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu
  PODEJRZANI OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI
2012 9.692 860 8.832
2011 10.430 980 9.450
2010 9.686 913 8.773
2009 9.328 807 8.521
2008 9.233 776 8.457
2007 9.706 741 8.965
2006 9.637 717 8.920
2005 9.665 751 8.914
2004 10.008 740 9.268
2003 9.857 723 9.134
2002 10.431 825 9.606
2001 10.129 774 9.355
2000 11.037 802 10.235
1999 10.502 748 9.754
1998 11.557 879 10.678
1997 12.520 899 11.621
1996 12.213 903 11.310
1995 11.883 837 11.046
1994 12.118 864 11.254
1993 9.926 608 9.318
1992 8.668 537 8.131

 

Podejrzani o udział w bójce lub pobiciu
  PODEJRZANI OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI
2012 17.382 1.565 15.817
2011 18.598 1.652 16.946
2010 19.381 1.873 17.508
2009 21.863 1.896 19.967
2008 23.043 1.997 21.046
2007 23.570 1.864 21.706
2006 22.992 1.705 21.287
2005 22.163 1.614 20.549
2004 22.081 1.629 20.452
2003 21.402 1.542 19.860
2002 22.175 1.741 20.434
2001 22.369 1.653 20.716
2000 21.652 1.611 20.041
1999 18.929 1.521 17.408
1998 19.263 1.476 17.787
1997 20.609 1.586 19.023
1996 18.153 1.317 16.836
1995 16.918 1.201 15.717
1994 14.620 1.147 13.473
1993 10.720 868 9.852
1992 8.992 664 8.328

 

Podejrzani o zgwałcenie
  PODEJRZANI OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI
2012 855 13 842
2011 893 13 880
2010 841 11 830
2009 950 15 935
2008 1.021 7 1.014
2007 1.111 15 1.096
2006 1.215 10 1.205
2005 1.183 10 1.173
2004 1.253 8 1.245
2003 1.449 13 1.436
2002 1.476 17 1.459
2001 1.524 12 1.512
2000 1.481 12 1.469
1999 1.306 9 1.297
1998 1.412 13 1.399
1997 1.631 8 1.623
1996 1.388 8 1.380
1995 1.692 4 1.688
1994 1.609 13 1.596
1993 1.381 27 1.354
1992 1.242 22 1.220

 

Podejrzani o rozbój, wymuszenie rozbójnicze i kradzież rozbójniczą
  PODEJRZANI OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI
2012 11.988 765 11.223
2011 12.967 837 12.130
2010 13.809 784 13.025
2009 14.611 818 13.793
2008 14.717 858 13.859
2007 15.975 978 14.997
2006 19.137 877 18.250
2005 21.151 1.050 20.101
2004 22.793 1.119 21.674
2003 23.212 1.006 22.206
2002 22.909 992 21.917
2001 24.680 1.078 23.602
2000 24.266 1.074 23.192
1999 19.983 905 19.078
1998 16.616 808 15.808
1997 16.428 752 15.676
1996 15.035 670 14.365
1995 15.607 627 14.980
1994 13.797 504 13.293
1993 9.912 327 9.585
1992 8.582 333 8.249

 

Podejrzani o kradzież cudzej rzeczy i kradzież z włamaniem
  PODEJRZANI OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI
2012 82.459 8.132 74.327
2011 80.204 7.976 72.228
2010 73.925 7.549 66.376
2009 66.044 6.927 59.117
2008 66.587 6.193 60.394
2007 72.523 6.033 66.490
2006 78.313 5.992 72.321
2005 90.804 5.976 84.828
2004 98.176 5.903 92.273
2003 93.782 6.825 86.957
2002 99.093 7.282 91.811
2001 104.006 7.077 96.929
2000 108.381 6.890 101.491
1999 100.411 5.716 94.695
1998 106.144 5.505 100.639
1997 106.306 3.516 102.790
1996 103.653 3.218 100.435
1995 130.459 5.936 124.523
1994 120.058 5.102 114.956
1993 89.991 3.373 86.618
1992 85.137 3.233 81.904

 

Liczba podejrzanych kobiet w wieku do 16 lat i w przedziale 17-20 lat.
KWALIFIKACJA PRAWNA 2009 2010 2011 2012
DO 16 17-20 DO 16 17-20 DO 16 17-20 DO 16 17-20
ZABÓJSTWO 7 4  5 10   3  7 2 5
BÓJKA LUB POBICIE 1.208 269  1.203  240 994  233  945 222
ZGWAŁCENIE 0 4  0 4  5  2 1 1
GROŹBA KARALNA 991 144  910  122 1.044   114 826 104
KRADZIEŻ CUDZEJ RZECZY 1.342 945  1.545  9.392 1.447  1.014  1.486 999
- w tym KRADZIEŻ SAMOCHODU 1 1  5 10  4 6 8
KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM 260 123  221  110  228 142  246 138
PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE 362 151 359  118  370  147  350 113
Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII 438 291 531  277  568  341  605 313
RAZEM PRZESTĘPSTWA KRYMINALNE 6.948 3.182  7.353 3.196 7.317  3.202  6.514 3.163
RAZEM PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE 55 629  41 617 48   538 63 498
WSZYSTKIE PRZESTĘPSTWA ŁĄCZNIE 7.240 4.541  7.638  4.564 7.605  4.456  6.824 4.406

 

KWALIFIKACJA PRAWNA 2005 2006 2007 2008
DO 16 17-20 DO 16 17-20 DO 16 17-20 DO 16 17-20
ZABÓJSTWO 2 5 3 9 3 8 0 5
BÓJKA LUB POBICIE 662 279 843 278 1.021 314 1.206 292
ZGWAŁCENIE 1 0 3 - 8 1 0 2
GROŹBA KARALNA 716 156 885 183 982 166 1.035 162
KRADZIEŻ CUDZEJ RZECZY 1.152 934 1.005 725 1.152 855 1.230 850
- w tym KRADZIEŻ SAMOCHODU 2 2 6 11 7 9 2 1
KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM 207 168 187 156 267 147 244 153
PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE 407 242 342 188 417 204 391 143
Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII 392 481 441 482 334 440 384 356
RAZEM PRZESTĘPSTWA KRYMINALNE 4.895 3.692 5.452 3.650 6.022 3.524 6.582 3.323
RAZEM PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE 8 192 99 480 68 549 65 682
WSZYSTKIE PRZESTĘPSTWA ŁĄCZNIE 5.107 4.926 5.768 4.967 6.356 4.869 6.877 4.728

 

KWALIFIKACJA PRAWNA 2001 2002 2003 2004
DO 16 17-20 DO 16 17-20 DO 16 17-20 DO 16 17-20
ZABÓJSTWO 4 13 8 16 8 7 6 15
BÓJKA LUB POBICIE 493 269 543 267 496 298 632 250
ZGWAŁCENIE 2 5 7 1 2 2 4 0
GROŹBA KARALNA 419 177 446 194 504 187 642 184
KRADZIEŻ CUDZEJ RZECZY 873 769 777 930 969 950 953 901
- w tym KRADZIEŻ SAMOCHODU 9 18 9 14 11 16 4 13
KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM 429 307 317 301 292 280 293 247
PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE 408 261 332 262 354 254 446 268
Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII 164 148 232 236 283 311 316 367
RAZEM PRZESTĘPSTWA KRYMINALNE 3.934 3.540 3.857 3.753 4.048 3.678 4.539 3.657
RAZEM PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE 27 300 17 311 13 297 12 336
WSZYSTKIE PRZESTĘPSTWA ŁĄCZNIE 4.081 4.529 3.988 4.827 4.191 4.772 4.734 4.785
Powrót na górę strony