Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (197-205)

Propagowanie pedofilii (art. 200b)

Art. 200b (obowiązuje od 8.06.2010 r.)

Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

 

Propagowanie pedofilii (art. 200b)
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych przestępstwa wykryte wskaźnik wykrycia (w %)
2017 3 3 2 66,7
2016 9 0 0 -
2015 4 2 0 0,0
2014 6 4 2 50,0
2013 6 2 0 0,0
2012 12 7 4 57,1
2011 5 5 2 40,0
2010 2 0 0 -
Powrót na górę strony