Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (197-205)

Kazirodztwo (art. 201)

Art. 201

Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

art. 201
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 18 14
2016 33 18
2015 31 11
2014 41 26
2013 42 18
2012 40 21
2011 40 27
2010 46 135
2009 51 51
2008 60 28
2007 51 47
2006 44 26
2005 51 49
2004 58 55
2003 52 48
2002 36 37
2001 34 46
2000 38 52
1999 43 59

* - dane podane zostały według Kodeksu Karnego obowiązującego od 1 września 1998.

Powrót na górę strony