Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (197-205)

Seksualne wykorzystanie zależności (art. 199)

Art. 199

§ 1. Kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeśli czyn określony w § 1 został popełniony na szkodę małoletniego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto doprowadza małoletniego do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, nadużywając zaufania lub udzielając mu korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy.

art. 199 par. 1 - 3

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 119 89
2016 102 99
2015 96 46
2014 112 80
2013 87 87
2012 78 81
2011 56 84
2010 84 90
2009 71 94
2008 69 143
2007 78 82
2006 69 70
2005 64 54
2004 46 225
2003 64 64
2002 62 139
2001 52 107
2000 56 89
1999 42 52
Powrót na górę strony