Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (197-205)

Wykorzystanie seksualne osoby bezradnej lub niepoczytalnej (art. 198)

Art. 198

Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

art. 198

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 274 129
2016 233 93
2015 230 104
2014 249 98
2013 195 108
2012 197 95
2011 166 100
2010 165 104
2009 161 118
2008 153 98
2007 159 125
2006 168 120
2005 150 126
2004 143 104
2003 135 96
2002 119 107
2001 116 137
2000 112 102
1999 96 145
Powrót na górę strony