Informacje

Dzieci - ofiary przestępstw seksualnych

Data publikacji 22.01.2010

Z policyjnych danych wynika, że w okresie tylko 3 lat wstecz (2007 – 2009) przestępstwami o charakterze seksualnym zostało pokrzywdzonych ponad 29 tysięcy osób (29.146), a wśród nich było prawie 25 tysiące małoletnich (24.146). Sprawcy tych przestępstw nie pozostają bezkarni – w 2007 r. policjanci wykryli 89,1 % tych przestępstw, w ubiegłym roku - 88% tych przestępstw, a w 2009 – 90,6 %.

Wśród grupy przestępstw o charakterze seksualnym, do której należy między innymi: zgwałcenie, pedofilia, pornografia dziecięca, kazirodztwo, najwięcej pokrzywdzonych małoletnich Policja odnotowuje wskutek przestępczych działań pedofilów.


Liczba małoletnich pokrzywdzonych pedofilią - tj. przestępstwem z art. 200 k.
2007 r. - 8.151
2008 r. - 5.635
2009 r. – 6.021

Liczba małoletnich pokrzywdzonych zgwałceniem - tj. przestępstwem z art. 197 k.k.
2007 r. - 363
2008 r. - 335
2009 r. - 319

Liczba małoletnich pokrzywdzonych przez produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, utrwalanie treści pornograficznych - tj. przestępstwem z art. 202 k.k.
2007 r. - 1.061
2008 r. - 913
2009 – 1.201

Zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym w 2007 r. usłyszało 2.947 podejrzanych, w 2008 – 2.861, natomiast w 2009 – 2.794.

 

Powrót na górę strony