Przestępczość narkotykowa - Statystyka

Przestępczość narkotykowa

Przestępczość narkotykowa

 

Zabezpieczone narkotyki 1999-2013

Rodzaj 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
amfetamina 308,6kg 171,2kg 390,5kg 355,6kg 384,6 kg 518,1 kg 393,9 kg 593.8 kg 639,9 kg
marihuana 201,4kg 91kg 320,6kg 459,8kg 860,2 kg 1324,2 kg 1211,1 kg 1276 kg 1176,7 kg
haszysz 72,5kg 9,8kg 28,4kg 114,2kg 16,8 kg 85,4 kg 78,2 kg 38,5 kg 33,1 kg
heroina 41,13kg 76,3kg 123,6kg 78,6kg 23 kg 24,6 kg 6,4 kg 3,5 kg 4,8 kg
kokaina 12,8kg 1104kg 154,2kg 27,6kg 116,2 kg 110,9 kg 75,5 kg 210 kg 19,9 kg
LSD 2157 szt. 219 szt. 322 szt. 321 szt. 375 szt. 803 szt. 743 szt. 29173 szt 355 szt.
ecstasy 487001 szt. 65315 szt. ok. 598000 szt. ponad 609000 szt. 204031szt. 269 298 szt. 76 090 szt 31044 szt 44 878 szt. 
laboratoria 20 12 14 15 8 13 12 15 16

* dane dotyczą narkotyków zabezpieczonych przez Centralne Biuro Śledcze KGP

 

Rodzaj 1999 2000 2001 2002 2003 2004
amfetamina 45,7 kg 141,6 kg 195 kg 118,1 kg 193 kg 236,3 kg
marihuana 108,1 kg 70,2 kg 74,3 kg 439,6 kg 198,2 kg 205,7 kg
haszysz 45,8 kg 5,5 kg 9,4 kg 114,7 kg 33,6 kg 41 kg
heroina 23,3 kg 119,3 kg 208,1 kg 6,5 kg 6,9 kg 65,5 kg
kokaina 13 kg 4,1 kg 45,2 kg 397,9 kg 401,2 kg 21,7 kg
LSD 12 199 szt. 3659 szt. 672 szt. 797 szt. 20 062 szt. 34 288 szt.
ecstasy 5127 szt. 14 183 szt. 23 2735 szt. 24 883 szt. 95 148 szt. 269 377 szt.
laboratoria 8 14 12 15 bd bd

 

Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ►

  Liczba
postępowań wszczętych
Liczba
podejrzanych
- w tym
liczba
podejrzanych
nieletnich
2014 28.894 28.460 2.789
2013 25.064 28.359 3.566
2012 23.025 29.340 4.595
2011 22.940 29.146 4.440
2010 20.832 26.865 4119
2009 20.260 26.204 3.598
2008 19.340 25.971 2.923
2007 19.056 27.936 2.945
2006 20.772 28.634 3.768
2005 18.194 28.170 3.629
2004 16.519 22.969 3.105
2003 12.968 16.914 2.357
2002 10.339 13.461 2.041
2001 8.237 9.952 1.804
2000 5.592 6.639 1.354
1999 4.225 4.777  954