Raport 2017 - utracone pojazdy - Kradzieże samochodów - Statystyka

Kradzieże samochodów

Raport 2017 - utracone pojazdy

W 2017 r. w sprawach o kradzież samochodu wszczęto 9 823 postępowania karne. Jest to mniej o 1 397 niż rok wcześniej.

W tym czasie zakończono 10 287 postępowań karnych, w wyniku których liczba przestępstw stwierdzonych wyniosła 10 047. Wykrywalność (czyli ustalenie podejrzanego) wyniosła 21,9%. Zarzuty popełnienia przestępstwa otrzymało 1 089 podejrzanych.