Handel ludźmi i przestepstwa okołoprostytucyjne

Handel ludźmi i przestępstwa okołoprostytucyjne

 Handel Ludźmi - artykuł 189a par.  1-2 Kodeksu Karnego, a w latach 2004 – 2009 artykuły 253 par. 1 oraz 204 par. 4 

  Postępowania wszczęte Postępowania zakończone Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wnioski o objęcie aktem oskarżenia
2015 30 30 101 101 16
2014 28 34 76 72 10
2013 27 28 186 185 23
2012 26 31 61 60 59
2011 12 19 427 424 424
2010 16 18 39 39 39
2009 25 32 52 50 50
2008 24 26 63 61 61
2007 21 20 23 24 22
2006 19 20 21 18 17
2005 15 26 22 19 19
2004 14 13 50 48 48

 

 Zmuszanie do prostytucji - artykuł 203 Kodeksu Karnego 

  Postępowania wszczęte Postępowania zakończone Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wnioski o objęcie aktem oskarżenia
2015 24 24 22 22 9
2014 30 36 31 28 14
2013 30 35 18 15 5
2012 28 30 26 24 23
2011 16 21 19 19 19
2010 23 36 28 25 25
2009 22 23 33 32 32
2008 19 23 35 34 34
2007 28 32 55 51 43
2006 33 33 42 42 41
2005 34 38 35 32 32
2004 40 37 46 43 43

 

Stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo, w tym również w stosunku do osób małoletnich - art. 204 par. 1-3 kodeksu karnego

  Postępowania wszczęte Postępowania zakończone Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wnioski o objęcie aktem oskarżenia
2015 107 122 341 331 53
2014 127 183 264 260 161
2013 153 159 452 444 155
2012 86 134 378 374 364
2011 85 142 327 319 315
2010 103 153 486 483 480
2009 83 131 395 391 388
2008 95 145 235 233 231
2007 75 128 315 311 309
2006 113 144 234 229 224
2005 119 208 481 471 452
2004 114 168 419 410 409

 

- w tym stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo, wobec osób małoletnich - art. 204 par. 3 kodeksu karnego k.k.

  Postępowania wszczęte Postępowania zakończone Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wnioski o objęcie aktem oskarżenia
2015 2 5 6 6 2
2014 5 9 10 11 (1 z lat ubiegłych 6
2013 11 8 7 6 1
2012 6 11 20 19 14
2011 9 15 25 24 22
2010 9 16 28 29 (1 z roku ubiegłego) 28
2009 13 18 20 19 19
2008 10 17 21 21 20
2007 10 16 44 43 43
2006 14 20 29 27 23
2005 19 28 59 59 57
2004 13 18 43 42 42