Broń - pozwolenia - Statystyka

Broń - pozwolenia

 

Liczba osób, którym wydano pozowlenie na broń -  stan na dzień 31 grudnia 2014 r. 

Cel w jakim zostało wydane
pozwolenie na broń

 Liczba osób, którym wydano pozwolenie 
na broń w danym celu
 Liczba egzemplarzy broni zarejestrwanych 
przez posiadaczy pozwolenia na broń
ochrona osobista 58 846 62 444
ochrona osób lub mienia 3 914 4 406
łowiecki 116 293 282 313
sportowy 14 894 30 551
rekonstrukcji historycznych 33 126
kolekcjonerski 1 607 8 354
pamiątkowy 1 755 2 483
szkoleniowy 149 741
inny 191 167

ogółem

197 682 391 585