Broń - pozwolenia - Statystyka

Broń - pozwolenia

 

Liczba osób posiadających pozowlenie na broń - stan na dzień 31 grudnia 2014 r. 

Cel w jakim zostało wydane
pozwolenie na broń

 Liczba osób, którym wydano pozwolenie 
na broń w danym celu
 Liczba egzemplarzy broni zarejestrwanych 
przez posiadaczy pozwolenia na broń
ochrona osobista 62 693 66 782
ochrona osób lub mienia 67 68
łowiecki 116 293 272 313
sportowy 14 894 30 551
rekonstrukcji historycznych 33 126
kolekcjonerski 1 520 8 357
pamiątkowy 1 755 2 483
szkoleniowy 149 741
inny 191 167

ogółem

197 595 381 588

 

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w 2014 roku. 

Cel w jakim zostało wydane
pozwolenie na broń

 Liczba osób, którym wydano pozwolenie 
na broń w danym celu*
ochrona osobista 116
ochrona osób lub mienia 1
łowiecki 4811
sportowy 1488
rekonstrukcji historycznych 12
kolekcjonerski 628
pamiątkowy 13
szkoleniowy 33
inny 8

* Nie uwzględnia się osób, którym organ wydał decyzję na podstawie art. 155 kpa zmieniającą decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni ani osób, które otrzymały pozwolenie na broń w tym samym celu, wydane po 2011 r na podstawie art. 10 ustawy o broni i amunicji.