Broń - pozwolenia - Statystyka

Broń - pozwolenia

 

Liczba osób, którym wydano pozowlenie na broń -  stan na dzień 31 grudnia 2014 r. 

Cel w jakim zostało wydane
pozwolenie na broń

 Liczba osób, którym wydano pozwolenie 
na broń w danym celu
 Liczba egzemplarzy broni zarejestrwanych 
przez posiadaczy pozwolenia na broń
ochrona osobista 62 693 66 782
ochrona osób lub mienia 67 68
łowiecki 116 293 272 313
sportowy 14 894 30 551
rekonstrukcji historycznych 33 126
kolekcjonerski 1 520 8 357
pamiątkowy 1 755 2 483
szkoleniowy 149 741
inny 191 167

ogółem

197 595 381 588