Przestępstwa w szkołach - Informacje - Statystyka

Informacje

Przestępstwa w szkołach

Data publikacji 23.02.2012

Liczba przestępstw, do których dochodzi na terenie szkół systematycznie rośnie. Dla porównania w 2004 roku było to 17 275, w 2005 r. - 17 724, w 2006 r. - 19 067, w 2007 r. - 17 471, w 2008 r. – 19 443, w 2009 r. – 21 040, natomiast w 2010 r. już 26 197. W ubiegłym roku liczba ta wynosła 28 019. Dane te dotyczą wszystkich przestępstw popełnionych na terenie danego typu szkoły - zarówno przez nieletnich jak też dorosłych sprawców.

Przestępczość w szkołach i internatach w wybranych kategoriach przestępstw, (liczba przestępstw stwierdzonych), w latach 2010 - 2011.

 

WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPSTW

SZKOŁY PODSTAWOWE
I GIMNAZJA

SZKOŁY ŚREDNIE
I ZAWODOWE

INTERNATY                            I BURSY SZKOLNE

2011 rok

2010 rok

2011 rok

2010 rok

2011 rok

2010 rok

Ogółem przestępstw stwierdzonych

 

28 019

 

26 197

 

2 043

 

2 486

 

1 534

 

1 610

Przestępstwa kryminalne,           w tym:

27 687

25 780

1 949

2 295

1 505

1 520

Uszczerbek                na zdrowiu

2 613

2 953

115

135

118

97

Udział w bójce lub pobiciu

1 503

1 307

42

80

197

42

Zgwałcenie

14

20

1

6

8

8

Kradzież           cudzej rzeczy

2 664

2 778

801

945

207

218

Kradzież                        z włamaniem

785

815

111

149

61

82

Rozbój, kradzież
i wymuszenie rozbójnicze

7 577

6 221

103

125

336

237

Narkotykowe

669

520

247

195

109

276

Przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu

 

2 342

 

2 819

 

87

 

89

 

87

 

126